Ověřujeme budoucnost

Analytické rentgeny značky YXLON startují do nového roku s několika novinkami, které výrazně rozšiřují rozsah jejich použití. Stroje Cougar a Cheetah mohou být nyní na přání vybaveny novými manipulátory, které umožnují inspekci těžkých předmětů až do hmotnosti 20 kg. 

Kromě toho lze oba modely strojů vybavit větším a citlivějším detektorem. Viditelná plocha snímku (FOV) se tak zvětší o 50 % a díky vysoké citlivosti dojde ke snížení spotřeby energie a k prodloužení životnosti filamentu, targetu i samotného generátoru.  Vysoká citlivost detektoru spojená s jeho měnitelnou vzdáleností od zkoumaného předmětu navíc dovoluje výrazně omezit intenzitu RTG záření a jeho případný negativní vliv při inspekci citlivých součástek.

Software pro analýzu CT dat

Další novinkou je také to, že nově nabízíme software pro analýzu CT dat od společnosti Volume graphics. Díky tomuto softwaru pro inspekci a měření lze data z CT snadno a hned analyzovat s velkou přesností. Jde o velice profesionální systém usnadňující práci s výstupy z CT nebo i jiných 3D formátů. Je používaný v mnoha průmyslových odvětvích včetně automotive, letectví, výroby elektrotechniky a elektroniky.

Více o průmyslových rentgenech Yxlon a softwaru pro CT zde

Pro více informací k průmyslovým rentgenům mě kontaktujte

Kontaktovat

Ing. Miloš Drlík

Key Account Manager

drlik@imtts.cz
+420 727 872 614