Ověřujeme budoucnost

Společnost IMT dlouhodobě podporuje lokální nadace, dobročinné akce, sportovní i kulturní spolky a mnoho dalšího. Snažíme se zodpovědně pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba a má to smysl.

Sociální oblast

Dobrý anděl

Finančně pomáhají rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způsobem umožníme navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do finanční tísně. Líbí se nám princip, kdy rodiny dostávají všechny darované prostředky a ostatní náklady jsou hrazeny z jiných zdrojů.

https://www.dobryandel.cz/

Charita ČR

Jako nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice je zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Každoročně pomáhají téměř 180 tisícům lidí po celé republice a humanitární pomoc a projekty rozvojové spolupráce přispívají ke zlepšení kvality života lidí na čtyřech kontinentech.

https://www.charita.cz/

Diakonie Valašské Meziříčí

Posláním Diakonie Valašské Meziříčí je pomáhat seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, nemocným a umírajícím a být nápomocni rodinám a ostatním pečujícím. Diakonie ve Valašském Meziříčí v roce 2023 oslavila již 30 let.

https://www.diakonievm.cz/

Strom života

Mobilní hospic Strom života již osmým rokem pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým a jejich blízkým. Poskytuje celé rodině podporu zdravotních a sociálních služeb tam, kde se cítí nejlépe – DOMA.
Stali jsme se pravděpodobně první firmou, která je členem klubu přátel Stromu života.

https://www.zivotastrom.cz/

Člověk v tísni

Je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

https://www.clovekvtisni.cz/

Sportovní oblast

Handball Club Zubří

V oblasti sportu podporujeme zuberskou házenou, a to nejen úspěšný prvoligový tým v čele se skvělým brankářem Štěpánem Krůpou, ale i mládežnická družstva. S HC Zubří budujeme dlouhodobou spolupráci. Klub má mnohaletou tradici a patří mezi nejlepší a nejtradičnější kluby v Česku.

V posledních letech se klub účastní evropských pohárů a samozřejmě nejvyšší české soutěže – extraligy. HC Zubří vychovalo a stále vychovává mnoho reprezentantů, kteří trénují v Zubří v rámci tréninkového centra mládeže.

https://www.hczubri.cz/

Valašské kilo – vytrvalostní závod

Hlavní myšlenkou vytrvalostního závodu jednotlivců a dvojic je výzva nejen pro sportovce, ale hlavně pro ty, kteří si chtějí zkusit souboj se svým tělem. Valašské kilo má za cíl ukázat závodníkům nejen krásy tohoto regionu, ale i to, že i zde je možno postavit náročnou trať s minimálně 3 500 nastoupanými metry.

Principem závodu není udělat lampiónový průvod regionem, ale dát jistou svobodu a prostor pro orientaci v terénu pro závodníky.

http://www.valasskekilo.cz/

Environmetální oblast

ČSOP Salamandr

V oblasti ochrany životního prostředí jsou nám sympatické aktivity ČSOP Salamandr, proto se je snažíme podpořit.

Pečují o vzácné horské louky a pastviny, chrání beskydské mokřady a prameniště, pomáhají beskydským lesům, aby znovu byly pestré.

https://www.salamandr.info/

Další oblasti

Dny duševního zdraví

Dny duševního zdraví jsou akcí pořádanou psychosociální rehabilitací Camino spadající pod Charitu Vsetín. Akce je zaměřená na podporu lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Camino poskytuje pomoc a podporu lidem starším 16 let s duševním onemocněním, kteří mají v důsledku svého onemocnění potíže se začleněním se do každodenního života, a zvládáním různých situací, které jsou pro zdravého člověka běžné.

http://www.caminovsetin.cz/

 

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově

O podivuhodném příběhu zmrtvýchvstání a rozvoje kostela si můžete přečíst např. zde: https://www.neratov.cz/navstivte-neratov/pro-poutniky/kostel/ nebo https://www.neratov.cz/wp-content/uploads/2019/05/Historie-Neratova-cz.pdf

Ještě lepší je však Neratov v Orlických horách, hluboko v lesích, na hranicích s Polskem, osobně navštívit, nepochybně na vás zapůsobí. Spojit se dá s návštěvou nespočtu pěchotních opevnění z doby před druhou světovou válkou nebo řemeslného pivovaru https://pivovarneratov.cz/

Stejně jako v dalších „neratovských“ provozech vás může v pivovaru zaujmout velmi vysoký podíl hendikepovaných lidí, kteří jsou integrováni ve Sdružení Neratov – www.neratov.cz.

 

Dárcovství krve

Podporujeme bezplatné dárcovství krve a plasmy prostřednictvím podpory vybavení odběrových místností a edukací a motivací lidí ve firmě.

Jsme hrdí na to, že máme mezi sebou nemálo dárců krve a plasmy. 10% lidí ve firmě je držiteli některé z plaket Prof. MUDr. Jana Janského, z toho polovina je držitelem zlaté plakety nebo zlatého kříže ČČK.