Ověřujeme budoucnost

Vedení společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o.  vyhlašuje tuto politiku jako svůj závazek v oblasti kvality.

Zaměření

Patříme mezi přední firmy dodávající inspekční a testovací technologie ve středoevropském regionu. Zastupujeme světové a evropské lídry v oboru a díky vlastní výrobě nabízíme zákazníkům komplexní řešení. Jsme hrdí na to, že kromě špičkových výrobků nabízíme i veškeré související a požadované služby jako jsou instalace, školení, kalibrace a servis.

Vážíme si dlouhodobých partnerství a snažíme se vnášet lidskost do tak vysoce technického odvětví jakým je inspekce, testování a kontrola kvality. Proto je našim cílem 100% spokojenost zákazníka. Chceme, aby se naše technologie začlenily do výrobního procesu tak, aby byl proces co nejefektivnější. Zvyšujeme testovací rychlosti a eliminujeme chyby ve výrobě. Naše technologie jsou připravené na Industry 4.0.

Závazek k plnění požadavků předpisů a jiných požadavků

Naše výrobky (testery, inspekční systémy, jednoúčelové stroje, robotická řešení, fixtury, moduly, přípravky), služby a činnosti splňují příslušené požadavky závazných právních předpisů, technických a jiných norem na bezpečnost, účinnost a spolehlivost a jiné související požadavky. Závazné povinnosti definujeme, činnosti provádíme v souladu s těmito povinnostmi, sledujeme změny, komunikujeme je se zainteresovanými stranami a hodnotíme jejich plnění v rozsahu požadavků těchto stran.

Závazek k neustálému zlepšování

Prostřednictvím zpětné vazby od zákazníků, z trhu, identifikace a následného využití příležitostí, eliminace hrozeb, minimalizace rizik, neustále zlepšujeme výkonnost a efektivnost svého systému managementu kvality s cílem zajištění spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Ve Valašském Meziříčí 3.1.2020, Josef Mach, MBA, jednatel společnosti