Ověřujeme budoucnost

NÁZEV PROJEKTU:

Vývoj modulů jednoúčelových testovacích zařízení

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010226

POPIS PROJEKTU:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je experimentální vývoj sady modulů jednoúčelových testovacích zařízení, jejichž účelem bude standardizace současné individuální výroby a tím efektivizace. Projekt generuje 9 výstupů v kooperaci s partnerem projektu, společností Unites a.s. Výstup projektu přispěje ke snížení nákladů produkovaných jednoúčelových strojů, zkrácení doby vyřízení objednávky, snížení prostojů na vyrobených zařízeních, navýšení tržeb z prodeje jednoúčelových strojů, zvýšení podílu na trhu s testovacími zařízeními DPS a elektrických obvodů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


NÁZEV PROJEKTU:

Vývoj Modernizace kapacit vývojového centra společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012359

POPIS PROJEKTU:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti produktů společnosti, kterého bude dosaženo prostřednictvím zvýšení inovačního potenciálu, rozšířením spektra VaV aktivit, realizací aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje s cílem produkovat moderní hi-tech řešení na základě zadání zákazníků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Soubor se seznamem majetku je níže ke stažení. ↓


NÁZEV PROJEKTU:

Úspora energie ve společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.01.3.10/0.0/17_101/0012097

POPIS PROJEKTU:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti sídla společnosti. Rekonstrukce povede ke zlepšení parametrů objektu z hlediska technického stavu, snížení úniku tepla a vlivu na životní i pracovní prostředí. Dojde k tvorbě moderních výrobních a kancelářských prostor, které napomohou k dalšímu rozvoji společnosti. V rámci projektu dojde k zateplení konstrukce obálky budovy a výměně otvorových výplní.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


NÁZEV PROJEKTU:

Vybudování školícího střediska společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 

CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0017965

POPIS PROJEKTU:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu jsou stavební úpravy dvou místností v rámci 3. NP stávajícího sídla společnosti za účelem vytvoření školicího střediska a jeho vybavením pomůckami pro teoretickou i praktickou výuku. V důsledku uskutečnění projektu bude moct společnost zintenzivnit své školicí aktivity.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


NÁZEV PROJEKTU:

Zavedení výroby inovativního in-line handleru ve společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.01.01.01/02/22_003/0000174

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je uvedení inovativního in-line handleru do produktového portfolia společnosti IMT Technologies & Solutions s.r.o. a uvedení tohoto produktu na lokální i evropský trh. Projekt také zahrnuje zavedení efektivního způsobu jeho výroby.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.