Ověřujeme budoucnost

Produkty

Piny na vysoké proudy

Speciální série kontaktních pinů s velmi malým vnitřním odporem nachází využitelnost v aplikacích s vyšším proudovým zatížením.

Sondy na vysoké frekvence

Feinmetall nabízí celou řadu řešení pro standardní konektory užívané pro přenos signálu.

Piny pro eMOBILITY

Portfolio odpružených kontaktních pinů Feinmetall jde rovněž s dnešní dobou a nabízí testovací sondy.