TESTOVACÍ A INSPEKČNÍ TECHNOLOGIE

CZ EN

FCT UNITES - testery pro testování funkčnosti osazených desek

V oblasti FCT (FunCtional Testing) zastupujeme v zahraničí etablovanou firmu Unites Systems a.s. Tato firma se zaměřuje jak na běžné úlohy funkčního testování, tak především na složitější úlohy, kde je zapotřebí vývoje na trhu se nevyskytujících SW a HW nástrojů. Mezi základní systémy patří řada testerů Unicheck. Nicméně existuje mnoho zákaznických řešení, které jsou určeny přímo na konkrétní měřicí úlohu. Pokud byste měli problém, který nelze jednoduše řešit s komerčně dostupnými komponenty, dejte nám vědět – určitě nalezneme řešení.

Pro bližší informace nás prosím přímo kontaktujte na našich emailových adresách .

DMT

Tester DMT

Tester DMT je modulární testovací systém, umožňující rychlé měření elektrických i neelektrických parametrů funkčních celků. Systém dále umožňuje základní ICT měření pomocí volitelného příslušenství. Je koncipován jako stavebnicový, s možností integrace široké škály vlastních i externích instrumentů. Tester DMT je řízen prostřednictvím vlastního software SCADUS.

Tester je vhodný i pro integraci do testovacích a kompletačních linek s napojením na uživatelské databáze a propojení se systémy řízení kvality. Možnost grafické prezentace výsledků. Možnost modifikace parametrů měřené desky za běhu testu na základě naměřených hodnot.

Vlastnosti a výhody Mechanické, elektrické i optické testování Kamerové testy Řízení softwarem SCADUS Snadná rozšiřitelnost Široká škála instrumentů Podpora traceability FCT i ICT testy Možnost integrace 1D a 2D čteček Selftest instrumentů DMM s možností kalibrace Možnost napojení na uživatelské databáze Galvanické oddělení řídicí a měřicí části Možnost integrace do testovacích a kompletačních linek Řešení na klíč – konfigurace testeru, aplikace, fixtura, servis.

Příklady externích instrumentů:

  • DAQ moduly
  • programovatelné zdroje
  • programovatelné zátěže
  • moduly komunikace – LIN, CAN, I2C, SPI, UART atd.
  • osciloskopy
  • kamerové AOI systémy
  • optické analyzátory
  • atd.

Podrobné specifikace na stránkách výrobce.